About the foundation

Doel

De Stichting Korfball World heeft ten doel het overbrengen van kennis met betrekking tot de korfbalsport alsmede het drijven van een academie om talenten binnen de korfbal zich verder te laten ontwikkelen, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting Korfball World tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van promotionele activiteiten ten behoeve van de korfbalsport.

Activiteiten

Op dit moment ondersteunt de Stichting Korfball World de Belarus Korfbalacademie. De Academie leidt de toptalenten van Wit-Rusland (Belarus) op voor vertegenwoordigende nationale ploegen. De Stichting werft fondsen om deze talenten regelmatig trainingsweekeinden te organiseren met Nederlandse trainers.

Via deze website, korfballworld.com, wil de Stichting de bekendheid van korfbal internationaal vergroten en binnen Nederland de kennis over korfbal buiten Nederland vergroten.

Adres

De stichting is gevestigd op het volgende adres:

Stichting Korfball World
Beatrice Woodstraat 17
3059 PS Rotterdam

U kunt uw correspondentie voor de Stichting Korfball World aan dit adres richten. Uiteraard kunt u ons ook schrijven via het contactformulier.

Kamer van Koophandel en bankgegevens

De Stichting Korfball World is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61639893, RSIN 854425299. Ons rekeningnummer is NL76 RBRB 0900 1801 02 t.n.v. Stichting Korfball World te Rotterdam.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Korfball World bestaat op dit moment uit Marc Stroo en Colin Geene. De intentie is om het bestuur uit te breiden naar drie personen, zodat wordt voldaan aan de ANBI-richtlijnen van de Belastingdienst.

Beloningsbeleid

Conform artikel 7 lid 3 van de statuten wordt aan de bestuurders geen beloning toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.